Nederlands English

Geschillenbeslechting

Biesheuvel Jansen advocaten heeft ruime ervaring met het beslechten van geschillen. In eerste instantie ligt de focus op het voorkomen en/of oplossen van een geschil. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, wordt de positie van onze cliënten optimaal verdedigd in een procedure voor de rechter of in arbitrage. De diensten omvatten onder meer:

  • beoordelen van en adviseren over juridische posities
  • voeren van procedures ten aanzien van ondernemingsrechtelijke of commerciële geschillen (zowel voor de rechter als in arbitrage)
  • bereiken van een schikking ten aanzien van een geschil
  • mediation


Contactpersonen: Jaap Kuster & Rutger Jansen